How high-tax Sweden abolished its disastrous inheritance tax

In 2004 the Swedish inheritance tax and gift tax was abolished by a unanimous vote in the Riksdag. In a new book ”Ten years without the Swedish inheritance tax. Mourned by no one – missed by few”, by Amanda Wollstad and myself, we tell the history of the inheritance tax, its abolition and what consequences it had on Swedish business owners and tax revenues.

For more information click here.

Rezension: Wer vermisst die schwedische Erbschaftssteuer?

‘10 years without the Swedish inheritance tax – mourned by no one, missed by few’’ – lautet der volle Titel der Publikation von Anders Ydstedt und Amanda Wollstad, welche von Svenskt Näringsliv (Swedish Enterprise) veröffentlicht wurde. Es handelt sich um eine ausführliche Analyse der Ursachen und Auswirkungen der Aufhebung der Erbschaftssteuer, die 2004 einstimmig durch das ganze schwedischen Parlament (Riksdag) beschlossen wurde.

For more information click here.

Ten years without the Swedish inheritance tax Mourned by no one – missed by few

This book by Amanda Wollstad and Anders Ydstedt tells the history of the tax, its abolishment and what consequences it had on Swedish business owners and Swedish business. It also takes a broader perspective and looks out to Europe and the world, proving that Sweden is far from as alone in refraining from taxing inheritance.

For more information click here.

Vi kommer att fortsätta gilla bilen även i framtiden

– I senaste numret av Fastighetstidningen förutspår stadsplaneraren och forskaren Alexander Ståhle att framtidens stad är bilfri. Den prognosen är fel. Det anser rådgivaren och författaren Anders Ydstedt. Nu ifrågasätter han hur fastighetsägare skulle kunna vinna på den urbaniseringsutveckling som Ståhle förutspår.

Läs mer här.

Scantech på Folkemødet: Bombe under familieejede virksomheder

Anders Ydstedt deltog i ett seminarium om villkoren i Danmark för ägarskifte i familjeföretag. Seminariet arrangerades av nätverket Vækst i Generationer och övriga deltagare var Peter Foss, bestyrelsesformand, Foss. Nicolai Kaarsen, økonom, Kraka och Jacob Ravn, skattepolitisk chef, Dansk Erhverv.

Läs mer här här.

Ny bok ” Tio år utan arvsskatt: Sörjd av ingen, saknad av få”

Det är nu tio år sedan arvs- och gåvoskatten avskaffades av en enig riksdag. Hur gick det till? Varför var alla riksdagspartier för avskaffandet? I boken berättar Anders Ydstedt och Amanda Wollstad historien om skatterna, spelet kring avskaffandet och följderna det fick för svenska företagare och svenskt näringsliv. Dessutom ges en utblick i Europa och världen, som visar att Sverige är långt ifrån så ensamma om att sakna arvs- och gåvoskatt som vi ibland förväntas tro.

Läs mer om boken och hur man köper den på Ekerlids förlags hemsida.