Om Scantech


Med frihet som värdegrund

Vi är public affairs-rådgivare och vårt engagemang för friare samhällen följer oss i allt arbete vi utför. Vi vill avveckla monopol, skatter och orättvisa regleringar. Vi vill värna den fria rörligheten och den individuella friheten. Och vi tror på ett friare, mer medmänskligt samhälle med starkare marknadsekonomi.


Medarbetare


susanne_ydstedtSusanne Ydstedt är VD för och delägare i Scantech Strategy Advisors. Tidigare har Susanne bland annat varit politisk tjänsteman och hon har lång erfarenhet av att arbeta med opinionsbildning och public affairs.

E-post: susanne.ydstedt@scantechab.se
Telefon: 0705-98 71 00


anders_yAnders Ydstedt är strategisk rådgivare och delägare i Scantech Strategy Advisors. Anders har bland annat arbetat som kommunikationsstrateg på Svenskt Näringsliv. Som ansvarig för Svenskt Näringslivs kommunikation i skattefrågor arbetade Anders bland annat med avskaffandet av arvs- och gåvoskatten. Anders har även erfarenhet av kommunikationsfrågor från bilindustrin och energibranschen.

E-post: anders.ydstedt@scantechab.se
Telefon: 0705-98 06 40amanda_smallAmanda Wollstad är konsult och har tidigare arbetat som ledarskribent på bland annat Kvällsposten. Hon har studerat statsvetenskap och säkerhetspolitik vid Försvarshögskolan och har ett förflutet inom Fria Moderata Studentförbundet och European Democrat Students.

E-post: amanda.wollstad@scantechab.se
Telefon: 0707-21 14 79


helene_roosHelene Roos ansvarar för administration, ekonomihantering och kontorservice.

E-post: helene.roos@scantechab.se
Telefon: 0707-98 00 76


andreas_skoglundAndreas Skoglund är grafiker och har en bakgrund i web- och reklambranschen.

E-post: andreas.skoglund@scantechab.se
Telefon: 0703-09 86 55

maria_ekstrandMaria Ekstrand är strategisk rådgivare och arbetar med lobbying, opinionsbildning, affärsutveckling och Change Management. Branscher omfattar energi, infrastruktur, industri och transport. Maria är också specialiserad i krishantering och utbildad psykotraumatolog.

E-post: maria.ekstrand@scantechab.se Telefon: 0708-70 07 29


 
kalle_backKalle Bäck är konsult och har tidigare bl a jobbat som generalsekreterare i Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) och som projektledare i Kungliga Automobilklubben (KAK). Han är också utbildad gymnasielärare i samhällskunskap och historia med en magister i historia.

E-post: kalle.back@scantechab.se
Telefon: 0705-41 69 65