Våra tjänster

Strategi

Kommunikation handlar inte bara om hur man framför sitt budskap utan framför allt om vad som sägs. Våra uppdrag handlar därför ofta om att tillsammans med kunden ta fram strategier och budskap. Gränserna mellan affärsutveckling, förändringsarbete och kommunikation tunnas ut allt mer och därför är det viktigt med grundliga förberedelser.

Rådgivning

Scantech erbjuder företag och organisationer rådgivning kring kommunikation som påverkar. Vi kartlägger beslutsprocesser och hjälper kunder att hitta rätt beslutsfattare, instans och strategi för att åstadkomma största möjliga påverkan på viktiga beslut.

Kommunikation

Beslutsfattare är i allt högre grad beroende av brett stöd för sin agenda. Detta gäller i synnerhet för politiskt beslutsfattande, men denna syn på kommunikation för förändringar sprids nu till allt fler områden. Vi har bred erfarenhet av olika typer av opinionsbildningsprojekt och genomför även utbildningar utifrån en egen modell.

Omvärldsbevakning

Vi hjälper till med omvärldsbevakning i både Sverige och internationellt, kartläggning av politiska beslutprocesser, vi skriver rapporter och debattartiklar, arrangerar seminarier och letar upp intressanta personer och/eller allianser.

Lojalitet

Vi arbetar alltid med ett långsiktigt perspektiv och nära våra kunder. Diskretion, förtroende och lojalitet är oerhört viktiga ledord i alla våra uppdrag. Vi åtar oss aldrig uppdrag som konkurrerar med eller strider mot något av våra andra uppdrag. Likaså åtar vi oss inte uppdrag som strider mot vår frihetliga grundsyn.