Maria Ekstrand


maria.ekstrand@scantechab.se
Telefon: 0708-70 07 29

Maria Ekstrand är strategisk rådgivare och arbetar med lobbying, opinionsbildning, affärsutveckling och Change Management. Branscher omfattar energi, infrastruktur, industri och transport.

Maria är också specialiserad i krishantering och utbildad psykotraumatolog.