Skip to content

Samhällskommunikation med frihet som värdegrund

Scantech är ett familjeföretag inom public affairs med lång och gedigen erfarenhet. Vi är ett företag som följer en frihetlig övertygelse, med en stark vilja att hjälpa våra kunder att påverka viktiga beslut i rätt riktning. Vi föreslår strategier för att nå önskat resultat och hjälper till med allt som behövs på vägen dit. Att lösa problem för våra uppdragsgivare är alltid i fokus.

Vi finns i Malmö men jobbar över hela världen.

Vad kan vi hjälpa dig att förändra och förbättra?

Våra tjänster

Strategi

Kommunikation handlar inte bara om hur man framför sitt budskap utan framför allt om vad som sägs. Våra uppdrag handlar därför ofta om att tillsammans med kunden ta fram strategier och budskap. Gränserna mellan affärsutveckling, förändringsarbete och kommunikation tunnas ut allt mer och därför är det viktigt med grundliga förberedelser.

Rådgivning

Scantech erbjuder företag och organisationer rådgivning kring kommunikation som påverkar. Vi kartlägger beslutsprocesser och hjälper kunder att hitta rätt beslutsfattare, instans och strategi för att åstadkomma största möjliga påverkan på viktiga beslut.

Kommunikation

Beslutsfattare är i allt högre grad beroende av brett stöd för sin agenda. Detta gäller i synnerhet för politiskt beslutsfattande och denna syn på kommunikation sprids nu till allt fler områden. Vi har bred erfarenhet av olika typer av opinionsbildningsprojekt och genomför även utbildningar utifrån en egen modell.

Omvärldsbevakning

Vi hjälper till med omvärldsbevakning i både Sverige och internationellt, följer och förklarar politiska beslutprocesser. Framförallt arbetar vi mot de nordiska länderna, Tyskland och EU, Storbritannien, samt USA.

Möten

Trots all digitalisering behöver människor träffas. Vi arrangerar större och mindre möten och seminarier från idé till genomförande. Vi letar upp intressanta, men framförallt relevanta, personer och allianser för att stärka möjligheterna till önskat resultat.

Tanke och text

Behöver kunskapen om en fråga öka? Vill du sprida ditt budskap? Vi researchar, skriver och layoutar rapporter, PM och debattartiklar och ser till att de får genomslag.

Lojalitet

Vi arbetar alltid med ett långsiktigt perspektiv och nära våra kunder. Diskretion, förtroende och lojalitet är oerhört viktiga ledord i alla våra uppdrag. Vi åtar oss aldrig uppdrag som konkurrerar med eller strider mot något av våra andra uppdrag. Likaså åtar vi oss inte uppdrag som strider mot vår frihetliga grundsyn.