Anders Ydstedt


anders.ydstedt@scantechab.se
Phone: +46 70 5 98 06 40

Anders Ydstedt är strategisk rådgivare och delägare i Scantech Strategy Advisors.

Anders har bland annat arbetat som kommunikationsstrateg på Svenskt Näringsliv. Som ansvarig för Svenskt Näringslivs kommunikation i skattefrågor arbetade Anders bland annat med avskaffandet av arvs- och gåvoskatten. Anders har även erfarenhet av kommunikationsfrågor från bilindustrin och energibranschen.