Ny bok: Sörjda av ingen – saknade av få. Så blev Sverige ett bättre land utan skadliga skatter

Anders Ydstedt och Amanda Wollstad skriver om de skadliga skatterna på ägande. Om spelet kring avskaffandet och följderna det fick för svenska företagare och svenskt näringsliv. Dessutom ges en utblick i Europa och världen, som visar att Sverige är långt ifrån så ensamma om att sakna arvs- och gåvoskatt som vi ibland förväntas tro.

https://www.ekerlids.com/Sorjda-av-ingen—saknade-av-fa-Sa-blev-Sverige-ett-battre-land-utan-skadliga-skatter-p2589